მილერის ომეგა 3 - ვირთევზას ღვიძლის ზეთი

Möller’s tőkehalmáj-olaj- a fenntartható megoldás

A skrei a norvég sarkvidéki tőkehal egyik faját jelöli, amely évente a norvég partok mentén úszik ívásra. Széles körben úgy tartják, hogy ez a világ egyik legfenntarthatóbb tőkehalforrása. Annak érdekében, hogy ezek a halfajok továbbra is virágozzanak, a Möller kizárólag a Marine Stewardship Council által tanúsított norvég halászatokból kifogott tőkehal máját használja fel. Ennek eredményeképpen tőkehalainkat elsősorban a Lofoten és a Vesterålen közelében lévő tengerekből halásszuk. Ezek a vizek hidegek, tiszták és planktonban gazdagok – tökéletesek az egészséges halak előállításához. A norvég skrei az egyik legjobb tőkehalmájolaj-forrás, mivel az A- és D3-vitamin mellett természetesen gazdag omega-3 zsírsavakban, DHA-ban és EPA-ban. Ezeknek a tápanyagoknak a pozitív egészségügyi hatásai jól ismertek.

Februártól áprilisig a tőkehalrajok a Barents-tengerről a Lofoten és a Vesterålen vizein úsznak át ívásra. A vikingek kora óta, de még korábban is, ezek a gazdag tőkehalrajok értékes halforrások voltak. A tőkehalszezonban a halászhajók minden nap új fogásokat szállítanak a rakpartra – a lehető legfrissebbeket! A Möllernél ezeket az egészséges tőkehalakat szigorúan ellenőrzött gyártási folyamatunkkal kombináljuk, hogy a legmagasabb minőségű omega-3 termékeket biztosítsuk vásárlóink számára. Ennek következtében tőkehalmáj-olajunk kivételesen gazdag tápanyagokban és díjnyertes ízben.

Tisztítás és gőzölés

A tőkehalat frissen a hajóról közvetlenül a halfeldolgozó üzembe szállítják. Itt gondosan kibelezik, és a májat azonnal a közeli gőzfürdőbe küldik további feldolgozásra, tisztításra és melegítésre. A gyártás nagymértékben automatizált, és szigorúan ellenőrzött környezetben zajlik, ami elengedhetetlen, mivel a levegő ebben a szakaszban a legfőbb “ellenségünk”, és oxidációval tönkreteheti az olajat. Ezzel a folyamattal nyerjük a finomítatlan tőkehalmáj-olajat, amelyet lezárt csöveken keresztül közvetlenül a várakozó tárolótartályokba pumpálunk, amelyeket a Möller oslói Lørenben található gyárába szállítunk további finomításra és palackozásra.

Mindent felhasználunk

Bár a norvég halászat elsődleges terméke az élelmiszer, és a tőkehalmáj-olaj már melléktermék, célunk, hogy mindent felhasználjunk, és semmit ne pazaroljunk el. A Möller’s tőkehalmájolaj melléktermékeit például jó minőségű állati takarmányként és bioüzemanyagként használjuk fel. Azzal, hogy a hal minden részét felhasználjuk, nem pazaroljuk el ezt a gazdag erőforrást. Ez segít a körkörös ellátási lánc kialakításában, és támogatja a norvég halászat fenntarthatóságát.

‘Zöld üveg’ minőség

Az oslói Lørenben található Möller’s üzemben a tőkehalmáj-olajat tovább finomítják, tesztelik és ízesítik. Minden egyes gyártási szakaszban gyakori minőségi és ízpróbákat végeznek, hogy az olaj megfeleljen a Möller szigorú előírásainak. Ennek eredményeképpen tőkehalmáj-olajunk könnyedén meghaladja a norvég és az Európai Uniós szabványokat, és kivételes minőséget és hosszú eltarthatóságot ötvöz. Ezenkívül a Möller valamennyi terméke jelentősen az előírt EU- és GOED-oxidációs szintek alatt van. A Möller zöld palackos tőkehalmáj-olaj minősége az olaj gondosan megtervezett technológiával és fenntartható eljárásokkal történő kinyerésére vonatkozó tudásunkra és tapasztalatainkra épül.

A végső fázisban ikonikus zöld palackjainkat töltjük meg a tőkehalmáj-olajjal, mielőtt azokat felcímkézzük, csomagoljuk és világszerte elküldjük a fogyasztóknak. Így kerül tehát a Norvégia jeges, tiszta vizéből származó tőkehalmáj-olaj az Ön otthoni hideg hűtőszekrényébe.

A Möller’s tőkehalmájolaj jó választás Önnek és a környezetnek egyaránt.

What is good health?

Do you have a good lifestyle?

Lifestyle simply means the way in which you live. Health and lifestyle go hand in hand. You might feel you have a good lifestyle if you are physically active, eat healthily and generally experience a sense of wellbeing. Conversely, if you want good health you should also have a good lifestyle.

Physical activity is the major contributor to a good lifestyle, but diet, drugs, stress, sleep and social conditions are also play an important role. Being able to use the body properly to avoid injury also affects lifestyle. Physical activity can also prevent depression and help you to recover more quickly from mental illness, both of which obviously affect your lifestyle.

Diet can be a difficult topic for many. Perhaps you eat too much or too little or maybe you find it hard to know what foods to combine to have a balanced diet. It’s also important to eat food that contains important vitamins, minerals and dietary fibre, omega-3 and antioxidants. On top of all this, you also need to get enough energy, protein and the correct fatty acids. The requirement for these nutrients changes throughout your life. When you are older you also have different requirements than children and younger adults. Women also have different requirements than men. Pregnant and breastfeeding mothers also have special requirements.

When you get older, you lose muscle mass and your body requires less energy and therefore less food. You may lead a less active life than you did before, which is why you require less food. However, your need for minerals, vitamins and other nutrients remains the same. Of course, there are plenty of healthy and active older people, but when you reach 70 to 80 years of age, it’s easier to become ill, especially during flu season.

Some steps you can take to improve your lifestyle and health are to:

What is good quality of life?

The World Health Organisation (WHO) defines quality of life as a state where the individual can realise their potential, cope with normal stressful situations, work in a rewarding and positive way, and be able to contribute to others and society. 

Quality of life is a wide and somewhat diffuse concept that includes joy in, and a desire for, life. These are values that are rather felt than measured, which in turn are based on personal environment and choices. Quality of life doesn’t necessarily depend on being healthy or sick. It’s the moments between worries, sorrows, problems and ailments that matter. For example, if you have a chronic illness, a feeling of mastery can be important when talking about quality of life.

To sum up, quality of life is a combination of health, lifestyle, networks and social support. It’s about experiencing joy, meaning in life, satisfaction, security and a sense of belonging, as well as being able to use your strengths. It’s also about feeling interest in life, coping with everyday situations and a being committed to something or someone. If you have good quality of life, you will be able to cope better with the inevitable stressful situations in life.

Termékeink